Frekvensterapi

Bioresonans

Bioresonans/Biofeedback eller Frekvensterapi är en form av Frekvensmedicin.

Det finns idag flera olika frekvensmaskiner och jag använder mig av en fantastisk maskin som heter QX:ed som sägs i vissa kretsar vara Frekvensterapins Rolls Royce! Frekvensmaskiner behandlar inte diagnoser utan den läser av och balanserar, påminner och stärker de områden i din kropp som pulserar i “fel frekvens”.

En session tar ca 90 minuter och du får ta av dig smycken och stänga av mobilen då dessa stör balanseringen. Ta detta tillfälle i akt att ge dig själv en stunds djup avslappning och föryngring. Du får lägga dig eller sitta bekvämt och jag placerar elektroder på huvud, händer och fotleder. Dessa mäter sedan din kropps elektricitet – hjärnvågor, vävnads-resistens, hjärtslag och andning.

Med hjälp av QX:ed gör vi först en test där vi sänder in 11000 olika frekvenser till din kropp och läser av och tolkar hur din kropp reagerar. Vi får då hjälp att förstå vad din energikropp  behöver stärka eller eliminera. Om det är något du saknar, kan vi tillföra kroppen det i form av rätt frekvens och påminner kroppen hur den ska vibrera för att fungera optimalt. Den kan även hjälpa till om det är något du bör eliminera, som virus, bakterier, mikroorganismer eller toxiner. QX:ed arbetar även på det mentala planet och den kan balansera dina chakran och stärka din aura om du så önskar.

Med frekvenser kan vi reglera obalanser som skapar olika symtom – och assistera kroppens egen självläkning. Det vi kallar symptom är information till dig och är egentligen bara stopp på energiflöde. När din kropp och själ får de rätta förutsättningarna och hjälp den behöver så kan den börja reparera sig själv.

För optimal balansering bör du undvika att äta 60 minuter innan sessionen och dricka ca 1.5 liter vatten under de närmsta timmarna innan balanseringen.

Det är väldigt olika hur snabbt man svarar på en balansering och det beror på vilken din problematik är och inte minst hur länge du har haft dina obalanser. Generellt kan man säga att ju längre man har varit sjuk/haft problem, desto längre tar det för kroppen att återfå sin balans så att du mår bra. Väldigt många börjar ändå redan från första tillfället att känna av förbättringar i form av till exempel mer energi, bättre sömn, bättre humör, mindre värk osv.

Du behöver fylla i en hälsodeklaration innan din första session.

Den laddar du ner HÄR eller under bokningen.

Du kan sedan maila in dokumentet till info@quantumlightbyfrequency.se eller ta med dig den till ditt besök. Dina värden kommer sedan att läggas in i QX:ed som tillsammans med avläsningen av dina frekvenser kan registrera vad som är mest aktuellt att balansera.

quantum-computer-3679893_1920

Kvantdator

Allt består av molekyler, som består av atomer som med sina elektroner cirkulerar med hög hastighet runt atomens kärna. Alla organismer och all materia utstrålar olika elektromagnetiska energivågor som ett resultat av de molekylära svängningarna.Frekvensmedicin går ut på att varje enskild del av kroppen, från stort till smått, har en egen frekvens – ett eget svängningstal. En frisk cell har en viss vibration eller frekvens och en cell som är i obalans har en annan frekvens. Frekvensmedicin är olika terapier som elektromagnetiskt skannar och sänder balanserande frekvenser för ökad hälsa och välmående.

Frågor & svar

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet. 
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. 
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Lymfsystemets olika delar 
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system - virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.
 • RNA & DNA.
 • Akupunkturpunkter.
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer.

Stress den främsta bidragande orsaken till 80% av våra sjukdomstillstånd. Stress påverkar kroppen på många olika sätt; fysiskt, mentalt och känslomässigt och kan ha många olika källor som t ex föroreningar, trauma, patogener, mentala faktorer, allergier, livsstil och näringsbrist etc.
Att vara symptomfri innebär inte att man är frisk. Stressen har bara gått djupare in i kroppen där det inte längre skapar symptom t ex i form av smärta, feber, allergier etc.

Kvantum Biofeedback/Frekvensmedicin mäter vilka celler som har förlorat sin balans i syfte att påminna dem om att återgå till sin inneboende optimala frekvens, genom att sända elektromagnetiska pulser till energikroppen via det undermedvetna.

Vi delar upp ordet i två delar. Bio som betonar den naturliga karaktären av metoden och resonans som bara kan inträffa när saker som har identiska svängningstal matchar varandra. Ett bra exempel är att använda en stämgaffel. Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser, därför sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. På samma sätt kan man med hjälp av apparaten hitta olika stressfaktorer i kroppen.

Det liknar ett antivirus program. Tänk på antivirusprogrammet på din dator.
Det skannar oändliga mängder kod och letar efter konsekvenser som är problematiska. En “Quantum Biofeedback Device” skannar över 14 000, s k “trivector” frekvenser och letar efter obalanser på ett liknande sätt och skickar sedan tillbaka en neutraliserande signal.

Då denna utrustning jobbar med frekvenser så kan man ge djuret en balansering på distans. Detta känns lite märkligt för många, men det fungerar ungefär som en mobiltelefon. Den sänder och mottager med frekvenser utan sladdar. Även det är lite svårt att förstå att det fungerar, men pratar gör vi och nu för tiden ser vi till och med varandra i våra mobiler.

Biofeedback terapi eller Frekvensmedicinsk balansering skiljer sig från läkemedel och näringsämnen genom att dessa arbetar med biokemi medan biofeedback arbetar med biofysik. Många av oss kanske minns från lektionerna i skolan att allt består av elektroner. Atomer innehåller en kärna, protoner, neutroner och elektroner. Mängden utrymme i en atom är betydligt större än mängden solida ämnen i en atom, men på grund av att protonerna, neutronerna och elektronerna rör sig i så snabb takt, känns saker (inklusive människor och djur) solida trots att det är mer tomt utrymme än fast materia. Eftersom partiklarna i atomen rör sig så snabbt skapar de en vibration och den vibrationen skapar en energifrekvens (elektromagnetiskt fält). Kvantum Biofeedback enheten upptäcker helt enkelt stressfaktorer (blockeringar i energiflödet) i personens eller djurets energifrekvens och levererar tillbaka en balanserande och neutraliserande frekvens. Biofeedback-instrumentet behandlar alltså inte sjukdom.